محل تبلیغات شما

لره تیپ میزنه میره تو خیابون دختره بهش میگه بخورمت لره میگه این گه  
خوریا به تو نیومده!
………………………………………………………….

لره داشته شیر می خورده می میره می دونین چرا ؟………گاوه می شینه  
روش
………………………………………………………….

به لره می گن بچت چرا این قدر زشته؟ می گه شو تاریک . سوراخ تنگ . منم  
دست تنها می خواستی الن دلون درست کنم(با لهجه لری بخونید)
……………………………………………………

قشم چت ،چت قشم،کیش چت،درگهان چت،چت درگهان

جوک،خنده،طنز لره،

لره ,میگه ,میره ,تو ,کنم ,الن ,سوراخ تنگ ,تاریک سوراخ ,شو تاریک ,تنگ منم   ,منم   دست

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها