محل تبلیغات شما

لره شب عروسی به پسرش میگه:  پسرم سفت ترین جای بدنتو بکن جایی که  
دخترا میشاشن صبح میبینه: کله پسره تو چاه فاضلاب گیر کرده
………………………………………………………….

یه گونی پشکل میخرن بازش که می کنن یه لره از توش میپره بیرون میگن  
تو اینجا چکارمی کنی؟؟ میگه من جایزشم
………………………………………………………….

به یه لره میگن تو شهر شما آدم معروف هست؟؟لره:آره سوفیا لره… جسیکا تی لر…لره 
و هاردی… تازاش هم یه مولکول کشف کردیم که اسمش اینه: کلر …
………………………………………………………….

قشم چت ،چت قشم،کیش چت،درگهان چت،چت درگهان

جوک،خنده،طنز لره،

یه ,لره ,تو ,میگه ,هست؟؟لره ,آره ,یه لره ,شما آدم ,شهر شما ,تو شهر ,میگن تو

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها